Werkgroep Ransuilen in Groningen

Fotograaf: Andre-Eijkenaar    

Introductieavond Werkgroep Ransuilen Groningen

Op 16 november 2009 is er een inventarisatie gehouden om te bepalen of er animo was voor het oprichten van een Ransuilenwerkgroep binnen Avifauna Groningen.

In Friesland worden ieder jaar de winterroesten in de provincie geteld. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen hoe het met de stand van de Ransuil is gesteld. Harry Wijnandts van het Fries Natuurmuseum en initiator van het telproject in Friesland was aanwezig om tekst en uitleg te geven. Er is besloten om het eerste jaar samen met Friesland een telproject op te zetten.