Commotie rondom kap uilenbomen

Afgelopen maandag tekende de werkgroep bezwaar aan tegen de kap van lindebomen aan de Uranus- en Neptunusstraat in Groningen. In deze bomen, die na de storm van eind oktober voor een deel instabiel zijn bevonden, rusten en slapen in bepaalde periodes van het jaar ransuilen. Dit al meerdere jaren achtereen. Voor ons reden genoeg om er bij de gemeente Groningen op aan te dringen de bescherming van de omgeving van deze kwetsbare rode lijst vogel zwaar mee te laten wegen in de besluitvorming rondom de bomenkap. De gemeente verklaarde desgevraagd er geen uilen te hebben aangetroffen en ook niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van uilen in deze bomen. Lezers, die de afgelopen jaren uilen in deze lindebomen hebben waargenomen, worden met klem verzocht dit zo spoedig en gedetailleerd mogelijk bij ons te melden. De kap staat gepland voor de week na pasen.