Werkgroep in het nieuws

Op 24 juni publiceerde Dagblad van het Noorden een artikel over de Ransuil en het werk van de Ransuilenwerkgroep. Lees het hele artikel hier.

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

Persbericht

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we de ransuil helpen aan meer nestgelegenheid.

De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdige verstoring van de nestbouw van kraaien en eksters, door afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie van de nijlgans.

Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen slaan de handen ineen om een netwerk van bewoners en vrijwilligers te mobiliseren die de ransuil helpen aan een geschikt nest. Binnen het project worden 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil.

Doe mee! 

Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest? Meld het bij Landschapsbeheer Groningen, zodat een compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook dan contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050 – 534 51 99 of kijk op de website landschapsbeheergroningen.nl.

Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Ransuil heeft zich sterk hersteld in 2019

Groningen, 9 januari 2020

De eerste voorlopige resultaten van de winterroestinventarisaties in 2019/20 laten een flinke groei zien in het aantal ransuilen in Groningen. Door een mediaoffensief hebben wij reeds zo'n 67 meldingen van roestplaatsen vanuit de hele provincie mogen ontvangen. Daar werden in totaal een kleine 600 ransuilen op geteld. De gemiddelde roestgrootte ligt tegen de 9 uilen per roest aan. Wij willen alle mensen die de moeite hebben genomen om een roest bij ons te melden van harte bedanken. Graag ontvangen we ook de komende jaren in de eerste week van januari weer meldingen zodat wij over langere tijd de stand van de ransuil in Groningen kunnen bijhouden.

Dus na drie magere jaren met steeds lagere aantallen heeft de ransuil zich in 2019 hersteld door een goed broedseizoen met veel uitgevlogen jongen. Dit is mogelijk gemaakt door het grote aantal veldmuizen dat beschikbaar was. Deze veldmuizenpiek zal weldra weer instorten. Belangrijk dus om te kijken hoe de ransuil hierop reageert de komende jaren.

Hebt u de vorige winter (2018/19) nog een telling van een winterroest gedaan, maar deze nog niet aan ons doorgegeven (we missen namelijk nog de aantallen op zo'n 20 roesten) dan kan dat uiteraard nog steeds. Hiernaast is een groene button waarop u ransuilroesten kan melden.

Werkgroep publiceert resultaten in tijdschrift Uilen nummer 9 (2019)

Groningen, 7 januari 2020

In het tijdschrift Uilen (no. 9, 2019) is het artikel van de Ransuilenwerkgroep verschenen dat in 2018 gepubliceerd is in De Grauwe Gors.

Dit betekent dat de resultaten van acht jaar winterroestinventarisaties in de provincie Groningen nu ook landelijke bekendheid krijgen. Het prachtige tijdschrift Uilen is een echte must have voor uilenliefhebbers en is te bestellen via: www.steenuil.nl

De r is weer in de maand, het tiende telseizoen is begonnen

Groningen, 29 oktober 2018

De bladeren vallen weer van de bomen en de eerste nachtvorst is al weer geweest.
Het is dus weer tijd om de roestplaatsen van de ransuilen door te geven. We hebben ook al een aantal meldingen binnengekregen.

Wij zien uw meldingen met spanning tegemoet.