Dit telseizoen tot nu toe nog magere aantallen roesten

De aantallen uilen lijken deze winter (2021/22) extreem laag. Het dertiende telseizoen heeft nog niet veel opgeleverd en veel vaste roesten zijn momenteel niet bezet. Roestmeldingen zijn altijd al welkom, maar nu helemaal. U kunt uw melding doorgeven via het formulier op de website. U draagt daarmee uw steentje bij aan het inzicht over de ransuil in de provincie Groningen. Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Twaalfde telseizoen al weer volop gaande

Inmiddels is het twaalfde telseizoen al weer volop gaande. Ook deze winter (2020/21) is uw roestmelding weer zeer welkom! Dat kan via het vernieuwde formulier op de website. Alleen samen krijgen we een totaal beeld van de stand van de ransuil in de provincie Groningen. Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Tip: tel 10 tot 45 min. na zonsondergang. Er zitten vaak meer uilen dan u denkt!

Nieuwe nieuwsbrief

Er staat een nieuwe nieuwsbrief op de site, met o.a. nieuws over het recordaantal getelde roesten en ransuilen afgelopen winterseizoen (2019/20) en het project ‘een nest voor de ransuil’ dat wij samen met Landschapsbeheer Groningen dit najaar zijn gestart. 

Werkgroep in het nieuws

Op 24 juni publiceerde Dagblad van het Noorden een artikel over de Ransuil en het werk van de Ransuilenwerkgroep. Lees het hele artikel hier.

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

Persbericht

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we de ransuil helpen aan meer nestgelegenheid.

De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdige verstoring van de nestbouw van kraaien en eksters, door afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie van de nijlgans.

Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen slaan de handen ineen om een netwerk van bewoners en vrijwilligers te mobiliseren die de ransuil helpen aan een geschikt nest. Binnen het project worden 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil.

Doe mee! 

Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest? Meld het bij Landschapsbeheer Groningen, zodat een compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook dan contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050 – 534 51 99 of kijk op de website landschapsbeheergroningen.nl.

Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen.