Twaalfde telseizoen al weer volop gaande

Inmiddels is het twaalfde telseizoen al weer volop gaande. Ook deze winter (2020/21) is uw roestmelding weer zeer welkom! Dat kan via het vernieuwde formulier op de website. Alleen samen krijgen we een totaal beeld van de stand van de ransuil in de provincie Groningen. Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Tip: tel 10 tot 45 min. na zonsondergang. Er zitten vaak meer uilen dan u denkt!

Nieuwe nieuwsbrief

Er staat een nieuwe nieuwsbrief op de site, met o.a. nieuws over het recordaantal getelde roesten en ransuilen afgelopen winterseizoen (2019/20) en het project ‘een nest voor de ransuil’ dat wij samen met Landschapsbeheer Groningen dit najaar zijn gestart. 

Werkgroep in het nieuws

Op 24 juni publiceerde Dagblad van het Noorden een artikel over de Ransuil en het werk van de Ransuilenwerkgroep. Lees het hele artikel hier.

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

Persbericht

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we de ransuil helpen aan meer nestgelegenheid.

De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdige verstoring van de nestbouw van kraaien en eksters, door afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie van de nijlgans.

Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen slaan de handen ineen om een netwerk van bewoners en vrijwilligers te mobiliseren die de ransuil helpen aan een geschikt nest. Binnen het project worden 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil.

Doe mee! 

Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest? Meld het bij Landschapsbeheer Groningen, zodat een compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook dan contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050 – 534 51 99 of kijk op de website landschapsbeheergroningen.nl.

Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Ransuil heeft zich sterk hersteld in 2019

Groningen, 9 januari 2020

De eerste voorlopige resultaten van de winterroestinventarisaties in 2019/20 laten een flinke groei zien in het aantal ransuilen in Groningen. Door een mediaoffensief hebben wij reeds zo'n 67 meldingen van roestplaatsen vanuit de hele provincie mogen ontvangen. Daar werden in totaal een kleine 600 ransuilen op geteld. De gemiddelde roestgrootte ligt tegen de 9 uilen per roest aan. Wij willen alle mensen die de moeite hebben genomen om een roest bij ons te melden van harte bedanken. Graag ontvangen we ook de komende jaren in de eerste week van januari weer meldingen zodat wij over langere tijd de stand van de ransuil in Groningen kunnen bijhouden.

Dus na drie magere jaren met steeds lagere aantallen heeft de ransuil zich in 2019 hersteld door een goed broedseizoen met veel uitgevlogen jongen. Dit is mogelijk gemaakt door het grote aantal veldmuizen dat beschikbaar was. Deze veldmuizenpiek zal weldra weer instorten. Belangrijk dus om te kijken hoe de ransuil hierop reageert de komende jaren.

Hebt u de vorige winter (2018/19) nog een telling van een winterroest gedaan, maar deze nog niet aan ons doorgegeven (we missen namelijk nog de aantallen op zo'n 20 roesten) dan kan dat uiteraard nog steeds. Hiernaast is een groene button waarop u ransuilroesten kan melden.