Doe mee met het achtste telseizoen!

Groningen, 1 december 2016

We zijn erg benieuwd hoe het de Ransuilen is vergaan het afgelopen jaar waarin de veldmuizenstand laag was. We zullen het zien met uw hulp! Dus een vriendelijke oproep: controleer de komende winterperiode (tot begin maart 2017) wederom uw omgeving en meld ons deze plaats en het aantal uilen via deze website. Doe dit bij voorkeur twee tot drie maal gedurende deze periode. Het tellen kan het best 10-30 minuten na zonsondergang plaatsvinden: dan verlaten de uilen de roestplaats om te gaan jagen.

 

Zevende telseizoen van start

Groningen, 30 november 2015

De storm heeft de loofbomen ondertussen kaal geblazen en de uilen zijn weer onderweg naar hun vaste winterslaapplek. Bijna altijd een beschutte, groenblijvende, of met klimop begroeide boom in tuin of park of op een kerkhof. Kortom: Het is tijd om de winterroesten te gaan tellen. Telt u de komende drie maanden ook weer mee? Uw melding kunt u doorgeven via de link hiernaast: "Ik wil een winterroest melden." Binnenkort zal ook de kaart met het overzicht van de roesten 2015-2016 worden toegevoegd. Net als in voorgaande jaren wordt daarop echter niet de exacte lokatie van de roestplek weergegeven. We gunnen de uilen hun rust.

Help ons weer roesten tellen

Groningen, 25 september 2014

Na een prachtige uilenzomer waarin veel jonge uilen zijn waargenomen en gemeld, maken we ons op voor het nieuwe telseizoen van de roesten. We ontvingen inmiddels al bericht over een viertal roestplekken. Alle vier in woonwijken en variërend in aantal uilen van 5 tot 9. Op dit moment bivakkerend in loofbomen als berk en linde. Waarschijnlijk gaat het hier nog om zogenaamde tussenroesten en zullen deze uilen, als het blad eenmaal gevallen is, nog gaan verhuizen naar groenblijvende heesters en bomen. Help ons ook dit seizoen weer tellen en meld ons uw uilen via de link hiernaast: ik wil een winterroest melden.

Op zoek naar jonge uilen

Deze zomer willen we onze aandacht, nog meer dan voorheen, richten op de jonge uiltjes die hopelijk geboren (gaan) worden. Na het afgelopen jaar, dat dramatisch verliep, wordt het nu tijd voor een kleine geboortegolf. Weet u een nest, ziet u straks uilskuikens door de bomen scharrelen of hoort u het bedelende hoge geschreeuw van de jongen, meldt het ons dan. Uiteraard houden we de juiste lokatie geheim.

Commotie rondom kap uilenbomen

Afgelopen maandag tekende de werkgroep bezwaar aan tegen de kap van lindebomen aan de Uranus- en Neptunusstraat in Groningen. In deze bomen, die na de storm van eind oktober voor een deel instabiel zijn bevonden, rusten en slapen in bepaalde periodes van het jaar ransuilen. Dit al meerdere jaren achtereen. Voor ons reden genoeg om er bij de gemeente Groningen op aan te dringen de bescherming van de omgeving van deze kwetsbare rode lijst vogel zwaar mee te laten wegen in de besluitvorming rondom de bomenkap. De gemeente verklaarde desgevraagd er geen uilen te hebben aangetroffen en ook niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van uilen in deze bomen. Lezers, die de afgelopen jaren uilen in deze lindebomen hebben waargenomen, worden met klem verzocht dit zo spoedig en gedetailleerd mogelijk bij ons te melden. De kap staat gepland voor de week na pasen.