Bent u op een winterroest van ransuilen gestuit? Draag bij aan het in kaart brengen van de winterroesten in de provincie Groningen en geef de locatie van de roest door aan de werkgroep. U kunt daarvoor gebruik maken van het onderstaande formulier.
Wij vragen u het formulier volledig in te vullen. De exacte plaats van de winterroest wordt niet bekend gemaakt op de website. Die blijft geheim om verstoring van de vogels te voorkomen. Alleen waarnemingen die in de provincie Groningen zijn gedaan worden verwerkt.